دکتر طاهره فرهمندیان

دکتر طاهره فرهمندیان

متخصص زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان امیری، خیابان پرویزی، طبقه فوقانی داروخانه دکتر خلیلی، طبقه اول، واحد B
 شهر / استان
 شهر / استان

آبادان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020