دکتر سعید خواهشی

دکتر سعید خواهشی

جراح و متخصص چشم

عنوان تخصص: چشم پزشکی

شماره نظام : ۱۳۶۱۱۹

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سعید خواهشی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

-فارغ التحصیل از بیمارستان فارابی تهران (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران) در رشته تخصص چشم پزشکی
-فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران در رشته پزشکی عمومی
-رتبه نخست کنکور سراسری علوم تجربی

 آدرس
 آدرس

آبادان - خیابان امیری - خیابان پرویزی (شهریار) - جنب MRI دکتر سدیدی - مجتمع مهرگان - واحد ۴۰۳
 شهر / استان
 شهر / استان

آبادان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021