دکتر محمدعلی مشایی

دکتر محمدعلی مشایی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادرا ری و ناباروری

عنوان تخصص: کلیه و مجاری ادراری

شماره نظام : ۷۲۶۸۱

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

خیابان امیری - خیابان پرویزی - روبروی داروخانه کمال بیک(سلامت نو) - ساختمان دلارام - طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

آبادان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020