دکتر حجت اله نجفی

دکتر حجت اله نجفی

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن

عنوان تخصص: گوش حلق و بینی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حجت اله نجفی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان امیری - بالای داروخانه سلامت نو
 شهر / استان
 شهر / استان

آبادان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021