دکتر امیر کلاهی

دکتر امیر کلاهی

جراح مغز و اعصاب

عنوان تخصص: جراح مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر امیر کلاهی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ ارتش جنوبی-جنب داروخانه آذرباییجان-بیمارستان بهبود
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
Exir 2021