دکتر سیدکاظم مداین

دکتر سیدکاظم مداین

جراح کلیه و مجاری ادراری

عنوان تخصص: جراح کلیه و مجاری ادراری

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ ارتش جنوبی-نرسیده به چهارراه باغ شمال-س قائم-ط سوم-واحد2
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سیدکاظم مداین تبریز : 4115531598
Exir 2021