دکتر داوود محمدی نژاد

دکتر داوود محمدی نژاد

بیماری های داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 80318

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر داوود محمدی نژاد
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان مفتح سه راه توکلی جنب پارک میلاد
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر داوود محمدی نژاد تبریز : ۰۴۱۳۲۶۶۰۹۱۱
Exir 2021