دکتر سمانه احسانی

دکتر سمانه احسانی

زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 124823

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سمانه احسانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان بانک ملی-روبروی میدان حاج تقی-ساختمان پلاتین-طبقه 3
 شهر / استان
 شهر / استان

میانه

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سمانه احسانی میانه : 04152247074
Exir 2021