دکتر هاله صالحی پورمهر

دکتر هاله صالحی پورمهر

قلب وعروق

عنوان تخصص: قلب و عروق

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر هاله صالحی پورمهر
رتبه: 5 از 11 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان دانشگاه-روبروی بیمارستان شهید مدنی-ساختمان پزشکان کیمیا-ط4
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024