دکتر مصطفی کمالی اقدم

دکتر مصطفی کمالی اقدم

اورولوژی

عنوان تخصص: جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

شماره نظام : 75847

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مصطفی کمالی اقدم
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان ارشاد بیمارستان امام خمینی بخش ارولوژی
 شهر / استان
 شهر / استان

ارومیه

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مصطفی کمالی اقدم ارومیه :
3469931
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024