دکتر امیر ترکمان

دکتر امیر ترکمان

مغز و اعصاب (نورولوژی)

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر امیر ترکمان
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خيابان امام ، ساختمان پزشكان رازي ، طبقه٢
 شهر / استان
 شهر / استان

خوی

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر امیر ترکمان خوی : 04436263130
Exir 2022