دکتر نصرت اله جبار

دکتر نصرت اله جبار

متخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر نصرت اله جبار
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان امید تامین اجتماعی
 شهر / استان
 شهر / استان

ابهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021