دکتر شادی خلخالی راد

دکتر شادی خلخالی راد

متخصص زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
جاده ترانزیت روبروی درب جنوبی بیمارستان امدادی ساختمان پزشکا
 شهر / استان
 شهر / استان

ابهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020