دکتر مهدی بابایی

دکتر مهدی بابایی

متخصص دندانپزشکی کودکان

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : ۱۲۶۴۰۲

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

سه راه ارامنه - خیابان نیسانیان - ساختمان پزشکان بهارستان - طبقه سوم - واحد ۹
 شهر / استان
 شهر / استان

اراک

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020