دکترحسین قربانی

دکترحسین قربانی

اطفال

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکترحسین قربانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
اردبیل خ سیمتری روبروی بیمارستان ارتا
 شهر / استان
 شهر / استان

اردبیل

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021