دکتر حبیب پشتاره

دکتر حبیب پشتاره

تخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حبیب پشتاره
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان ۳۰ متری - بیمارستان و زایشگاه خصوصی آرتا
 شهر / استان
 شهر / استان

اردبیل

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حبیب پشتاره اردبیل : 04533335244
مسیریابی از گوگل
Exir 2021