دکتر مهدی صمدزاده

دکتر مهدی صمدزاده

تخصص روانپزشکی

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 میدان سرچشمه - کوی شمس - ساختمان پزشکان بابک
 شهر / استان
 شهر / استان

اردبیل

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مهدی صمدزاده اردبیل : 04533255578
مسیریابی از گوگل
Exir 2020