دکتر عظیم خبیری

دکتر عظیم خبیری

دکترا پزشکی عمومی

عنوان تخصص: پوست و مو

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر عظیم خبیری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان امام خمینی، میدان سرچشمه، کوچه معصومین، جنب داروخانه دکتر نوعی
 شهر / استان
 شهر / استان

اردبیل

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021