جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان مغز و اعصاب ارومیه

دکتر آرش موسی الرضائی اقدم

متخصص

تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)


دکتر جلال عباس زاده اهرنجانی

متخصص

تخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر محمدرضا عرق چین اهرابی

متخصص

فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای اعصاب (اینترونشنال نورورادیولوژی)


دکتر بهرام نصیری اسکوئی

متخصص

تخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر علی اصغر شمسی

متخصص

تخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر بابک احمدی سلماسی

متخصص

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب و ستون فقرات


دکتر شاهین مهین

متخصص

تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)


دکتر رضا حامد غلامشاهی

متخصص

جراح مغز و اعصاب


خدمات ارزش افزوده اکسیر