مهدی فروغی

مهدی فروغی

تغذیه و رژیم درمانی

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب مهدی فروغی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

خیابان شمس آبادی - ساختمان قمرالدوله - طبقه ششم - واحد ۶۰۵
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن مهدی فروغی اصفهان : 03132242958
مسیریابی از گوگل
Exir 2021