شیرین قطب الدین محمدی

شیرین قطب الدین محمدی

مشاور تغذیه و رژیم درمانی

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

خیابان بزرگمهر - روبروی بیمارستان شهید صدوقی - مجتمع میرداماد - طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021