مریم سبکتکین

مریم سبکتکین

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : ۲۲۹۲

آدرس و تلفن مطب
مطب مریم سبکتکین
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

عضو هیات مدیره انجمن تغذیه اصفهان
محقق و نویسنده کتاب در حیطه علوم تغذیه

 آدرس
 آدرس

زرین شهر - خیابان باهنر - روبروی درب جدید بیمارستان شهدای لنجان

اصفهان - شیخ مفید کلینیک باران
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021