دکتر سیدمرتضی صفوی

دکتر سیدمرتضی صفوی

تغذیه

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیدمرتضی صفوی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ توحید-روبروی خ مهرداد-مجتمع پزشکان توحید-ط چهارم-واحد411
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سیدمرتضی صفوی اصفهان : 3116248468
Exir 2021