دکتر فرناز کسائیان

دکتر فرناز کسائیان

تغذیه

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فرناز کسائیان
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چهارباغ بالا-روبروی شرکت زمزم-مجتمع پارسیان-ط اول
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر فرناز کسائیان اصفهان : 3116267130
Exir 2021