دکتر محمدرضا نغنائیان

دکتر محمدرضا نغنائیان

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدرضا نغنائیان
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بعد از هتل عباسی - ساختمان پزشکان - جنب بانک تجارت - رادیولوژی کیان
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021