دکتر علی اکبرطاهریان

دکتر علی اکبرطاهریان

زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : ۱۶۳۸۸

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر علی اکبرطاهریان
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی-نبش خیابان سید علی خان -ساختمان مهر طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر علی اکبرطاهریان اصفهان : ۰۳۱۳۲۲۲۴۶۸۳
Exir 2021