دکتر ابوالقاسم فصیحی

دکتر ابوالقاسم فصیحی

دکترای حرفه ای پزشکی

عنوان تخصص: عمومی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر ابوالقاسم فصیحی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان شیخ طوسی غربی- سه راه اوحدی- جنب داروخانه آپادانا
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر ابوالقاسم فصیحی اصفهان : 03135663081
Exir 2021