جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان قلب و عروق اصفهان

دکتر احمدرضا نصر

فوق‌تخصص

جراح قلب.مشاوره بیماریهای عروق ودریچه های قلب


دکتر محمود هادی زاده

فوق‌تخصص

فوق تخصص قلب و عروق و لیزر واریس


دکتر رضوان نورمند

فوق‌تخصص

فوق تخصص الکتروفیزیولوژی قلب


دکتر محسن میرمحمدصادقی

فوق‌تخصص

فوق تخصص جراحی قلب و عروق


دکتر علی پورمقدس

متخصص

تخصص بیماری های قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)


دکتر امیرحسین ازهری

فوق‌تخصص

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب تخصص بیماری های قلب و عروق


دکتر علی ترکان

متخصص

تخصص بیماری های قلب و عروق


دکتر مسعود پورمقدس

متخصص

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان


دکتر محمود سعیدی

متخصص

تخصص بیماری های قلب و عروق


دکتر امیررضا سجادیه خواجوئی

متخصص

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان


خدمات ارزش افزوده اکسیر