دکتر شهریار موذنی

دکتر شهریار موذنی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : ۱۲۸۳۴۸

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر شهریار موذنی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 • دکتر شهریار مؤذنی متخصص اعصاب و روان
 • رتبه برتر بورد کشور
 • دانشجوی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک٨١-٨٩
 • پایان نامه دکترای عمومی اداره پزشکی قانونی استان اصفهان٨٩
 • پزشک مرکز توپخانه ٤٤ارتش اصفهان٩٠-٩٢
 • دستیار تخصصی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان٩٢-٩٦
 • بورد تخصصی روانپزشکی کشور شهریور٩٦
 • رتبه برتر بورد تخصصی کشور مهر٩٦
  مدرس دوره کشوری اعتیاد جنسی مرداد٩٧
 • فعالیت بالینی-درمانی روانپرشکی و سکس تراپی تا کنون

 آدرس
 آدرس
خیابان توحید میانی - جنب داروخانه دی - مجتمع پزشکی توحید - طبقه دوم - واحد۲۱1
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر شهریار موذنی اصفهان : 03136269607
مسیریابی از گوگل
Exir 2021