دکتر عمید طباطبائی

دکتر عمید طباطبائی

تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
فلکه دروازه شیراز -جنب بانک اقتتصاد نوین - مجتمع آزادی - بلوک b -
طبقه سوم
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020