جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان چشم پزشکی اصفهان

دکتر احمد مجیدی

متخصص

جراح و متخصص چشم


دکتر امیر صادقی

فلوشیپ

فلوشیپ قرنیه ، متخصص وجراح چشم پزشکی


دکتر احمدرضا خلیلیان

فوق‌تخصص

جراح و فوق تخصص چشم، دارای بورد تخصصی و فلوشیپ جراحی قرنیه، کاتاراکت، اصلاح جراحی عیوب انکسار ی، پیوند قرنیه


دکتر سید محمد میرهاشمی

متخصص

جراح و متخصص چشم


دکتر احمدرضا ساوج

متخصص

متخصص وجراح چشم


دکتر محمد قریشی

متخصص

متخصص چشم پزشک


دکتر مرجان سجادی

متخصص

فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم(استرابیسم)


دکتر سیداحمد نوربخش

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر مرتضی شهشهان

متخصص

متخصص چشم


دکتر علیرضا پیمان

متخصص

متخصص چشم پزشکی


دکتر حمید فشارکی

متخصص

تخصص چشم


دکتر سیروس جلوانی

متخصص

تخصص چشم


دکتر حیدرعلی معینی نجف آبادی

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر محمدرضا اخلاقی

متخصص

فلوشیپ ویتره و رتین متخصص چشم پزشکی


دکتر حمیدرضا ضیائی

متخصص

تخصص چشم


دکتر مهدی شفیعی

متخصص

تخصص چشم


خدمات ارزش افزوده اکسیر