دکتر سید بهنام خلیفه سلطانی

دکتر سید بهنام خلیفه سلطانی

تخصص چشم

عنوان تخصص: چشم پزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
فلکه فلسطین - نبش خیابان فلسطین - جنب اداره اوقاف - ساختمان جام جم - طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020