دکتر احمد مجیدی

دکتر احمد مجیدی

جراح و متخصص چشم

عنوان تخصص: چشم پزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان بزرگمهر -ابتدای هشت بهشت غربی-ساختمان سروش-واحد 21
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر احمد مجیدی اصفهان : 03132661146
Exir 2021