جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان گوش حلق و بینی اصفهان

دکتر سید حمید رضا ابطحی

فوق‌تخصص

متخصص گوش و حلق و بینی و فوق تخصص جراحی گوش و کاشت حلزون شنوایی


دکتر نصرت الله پروین

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر فرهاد مختاری نژاد

متخصص

فلوشیپ اتولوژی-نورواتولوژی (گوش و حلق و بینی )


دکتر محمدعلی سبحانی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر رحمت الله ارباب زاده

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر مهرداد رقاع

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر علیرضا مؤمنی افجدی

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر مرضیه میر محمد صادقی

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر زهرا الیاری

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر فریدون شفق

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر مجتبی ابطحی فروشانی

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر محمد علی کیقبادی نیا

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر جمشید نشاسته ریز

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر عباس طاهری

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر سید حسین مصطفوی

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر حمیدرضا سهرابی

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر علیرضا معتمدی

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر عبدالحسین پورمیدانی

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر علی اصغر نریمانی

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر محمود افشار خمسه

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


خدمات ارزش افزوده اکسیر