دکتر منیر نجفی پیراسته

دکتر منیر نجفی پیراسته

جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

عنوان تخصص: ارتوپدی

شماره نظام : 120005

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر منیر نجفی پیراسته
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
طالقانی شمالی-کوچه نسیم-ساختمان پزشکان هما - طبقه 2 و 4
 شهر / استان
 شهر / استان

کرج

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر منیر نجفی پیراسته کرج : 02632281635
Exir 2021