دکتر آناهیتا برجیان

دکتر آناهیتا برجیان

فلوشیپ جراحی سرطان

عنوان تخصص: جراحی عمومی

شماره نظام : 98303

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر آناهیتا برجیان
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان ولیعصر کوچه صداقت پیشه ساختمان پرهام واحد 2
 شهر / استان
 شهر / استان

شهریار

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر آناهیتا برجیان شهریار : 65243886
Exir 2021