دکتر ویدا امانی

دکتر ویدا امانی

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

عنوان تخصص: گوش حلق و بینی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان اسحاق روشنی - کوچه نوین
 شهر / استان
 شهر / استان

اندیمشک

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021