دکتر مرتضی سالکی

دکتر مرتضی سالکی

متخصص دندان پزشک کودکان

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
کیانپارس، مهر شرقی، جنب بانک انصار، مقابل بیمارستان مهر، مجتمع تخصصی ایرانیان
 شهر / استان
 شهر / استان

اهواز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020