دکتر فروغ رومیانی

دکتر فروغ رومیانی

تخصص زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان نادری ، خیابان فردوسی ، کلینیک تخصص میلاد،طبقه ۴ ، شماره ۱۲ روز های زوج

کوی ملت(کورش)نبش خیابان ۱۴اقبال درمانگاه پارس
تماس : ۱۳-۴۴۸۳۲۱۲روزهای فرد
 شهر / استان
 شهر / استان

اهواز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021