دکتر فرشاد استادیان

دکتر فرشاد استادیان

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی متخصص چشم پزشکی

عنوان تخصص: چشم پزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان آزادگان - مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره اهواز - بخش چشم پزشکی
 شهر / استان
 شهر / استان

اهواز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020