جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی اهواز

دکتر هژیر جواهری زاده

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد اطفال و نوجوانان


دکتر کاوه عبادی برنا

فوق‌تخصص

فوق تخصص گوارش ،کبد و اندوسکوپی


دکتر فرشید پادیاب

متخصص

متخصص بیماریهای داخلی(گوارش و آندوسکوپی)


مهران حکیم زاده

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان


دکتر سید هاشم میرمومن

متخصص

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان


دکتر جلال سیاح

فوق‌تخصص

فوق تخصص گوارش و کبد و اندوسکوپی


دکتر اباذر پارسی

فوق‌تخصص

فوق تخصص گوارش وکبدواندوسکوپی


خدمات ارزش افزوده اکسیر