جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان گوش حلق و بینی اهواز

دکتر سید محمد موسوی

متخصص

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر نادر صاکی

فوق‌تخصص

فلوشیپ اتولوژی - نورواتولوژی (جراحی گوش و سر و گردن)


دکتر سهیلا نیک اخلاق

فوق‌تخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر مرتضی رضایی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر ویتا درخشنده

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر مجید حسین زاده داداش

پزشک

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر سید محمد حسین آل محمد

متخصص

جراح و متخصص گوش، حلق، بینی و حنجره


دکتر ملوک کریمی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر مینو مددی نیا

متخصص

جراح ومتخصص گوش وحلق وبینی


دکتر حسن آب شیرینی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر ابراهیم شبدینی پاشاکی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر عبداله فرح بخش

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر حسین رکابی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر سید عبدالحسین معصومی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر علی قاضی پور

پزشک

متخصص گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن


دکتر مسعود سینا

پزشک

گوش وحلق وبینی


دکتر سید مرتضی هاشمی

پزشک

متخصص گوش، حلق، بینی و حنجره


دکتر سیدراضی حشمتی

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر منصور اقبال نژادمفرد

پزشک

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر علیرضا بشنام

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


خدمات ارزش افزوده اکسیر