دکتر مینو مددی نیا

دکتر مینو مددی نیا

جراح ومتخصص گوش وحلق وبینی

عنوان تخصص: گوش حلق و بینی

شماره نظام : ۵۶۱۸۳

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

کیانپارس - خیابان ۶شرقی - مجتمع پارسا - طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

اهواز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021