جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ایرانشهر

دکتر سینا رأفت

پزشک

متخصص قلب و عروق


دکتر تورج یزدی

پزشک

متخصص جراح مغز و اعصاب


دکتر سعید ثوابی نسب

پزشک

متخصص پوست و مو


دکتر الهه السادات خدایی

پزشک

متخصص روانپزشک (روانشناس)


دکتر علی هاشملو

متخصص

تخصص چشم


دکتر ساسان مشیرزاده

پزشک

متخصص مغز و اعصاب


دکتر امیر رضایی

پزشک

متخصص کودکان


دکتر فاطمه هاشمی فرد

پزشک

متخصص قلب وعروق


دکتر علیرضا دریادل

پزشک

متخصص کودکان


مرکز تصویربرداری دکتر دالایی مقدم ایرانشهر

مرکز تصویربرداری دکتر دالایی مقدم

سونوگرافی , رادیولوژی


مرکز تصویربرداری دکتر داریوش میر ایرانشهر

مرکز تصویربرداری دکتر داریوش میر

سونوگرافی , رادیولوژی


مرکز تصویربرداری بیمارستان خاتم (ص) ایرانشهر

مرکز تصویربرداری بیمارستان خاتم (ص)

سونوگرافی , رادیولوژی


دکتر هورک پورزند

پزشک

متخصص قلب و عروق


دکتر بابک رشیدیون

پزشک

متخصص کودکان


دکتر صالح الدین بویا

پزشک

متخصص داخلی


دکتر کاظم صدیقی چافچیری

پزشک

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


مرکز تصویربرداری بیمارستان ایران ایرانشهر

مرکز تصویربرداری بیمارستان ایران

سونوگرافی , رادیولوژی


دکتر زهرا انصاری

پزشک

متخصص قلب و عروق


    خدمات ارزش افزوده اکسیر