دکتر امیر رضایی

دکتر امیر رضایی

متخصص کودکان

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر امیر رضایی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - ایرانشهر
 شهر / استان
 شهر / استان

ایرانشهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021