مرکز تصویربرداری دکتر داریوش میر ایرانشهر

مرکز تصویربرداری دکتر داریوش میر ایرانشهر

سونوگرافی , رادیولوژی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب مرکز تصویربرداری دکتر داریوش میر ایرانشهر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - خیابان نور - مقابل داروخانه ایرانشهر
 شهر / استان
 شهر / استان

ایرانشهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021