دکتر الهه السادات خدایی

دکتر الهه السادات خدایی

متخصص روانپزشک (روانشناس)

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر الهه السادات خدایی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
نور مرکزی، جنب داروخانه ایرانشهر، ساختمان سونوگرافی
 شهر / استان
 شهر / استان

ایرانشهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021