دکتر سپیده امیری

دکتر سپیده امیری

متخصص دندانپزشکی کودکان

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : ۱۳۶۴۷۲

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سپیده امیری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای حرفه ای
  • دندانپزشک
  • جراح
  • متخصص دندانپزشکی کودکان 

 آدرس
 آدرس
چهار راه سعدی - ضلع مقابل داروخانه دکتر شاهماری - جنب الکتریکی جمشیدی
 شهر / استان
 شهر / استان

ایلام

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سپیده امیری ایلام : 01333327149 – 01333131727 – 01333131728
مسیریابی از گوگل
Exir 2021