دکتر رضا نجفی

دکتر رضا نجفی

غدد و متابولیک کودکان

عنوان تخصص: غدد، رشد و متابولیسم

شماره نظام : 78666

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان سعدی کوچه ادیب
 شهر / استان
 شهر / استان

ایلام

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر رضا نجفی ایلام : 33336928-084
مسیریابی از گوگل
Exir 2020