جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان بابلسر

دکتر هادی صفائی

متخصص

متخصص ارتوپدی


دکتر سید احمد اصغرزاده

متخصص

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


دکتر مهیندخت قنبری

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر محمد حسین لطیفی

پزشک

متخصص قلب وعروق


دکتر سید حسن هاشمی امیر

پزشک

متخصص جراحی


دکتر لیلا حبیب زاده

پزشک

متخصص کودکان


ترانه حاجیان

کارشناس

کارشناسی علوم تغذیه


دکتر اعظم حسین زاده

پزشک

متخصص قلب وعروق


دکتر آذر میدخت قهاری

پزشک

متخصص آسیب شناسی


مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی بابلسر بابلسر

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی بابلسر

سونوگرافی , رادیولوژی


خدمات ارزش افزوده اکسیر